078-6142466

Kosten jaarrekening kleine BV

Wilt u meer weten over de kosten jaarrekening kleine BV? Niehof van der Meulen Accountants en Belastingadviseurs helpt u graag hierbij.

Een jaarrekening opstellen is verplicht, maar wat zijn nou eigenlijk de kosten jaarrekening kleine BV? Niehof van der Meulen is de juiste partner voor al uw financiële, administratieve en fiscale vraagstukken. Ook voor het opstellen van jaarrekeningen zijn wij uitermate geschikt. Als ondernemer bent u verplicht om verantwoording af te leggen voor het financieel en bedrijfseconomisch gevoerde beleid van uw onderneming.

Deze verantwoording vindt plaats in de jaarrekening, jaarverslag en de overige gegevens. Een jaarrekening opstellen is trouwens niet voor alle rechtsvormen verplicht. Heeft u bijvoorbeeld een Eenmanszaak? Dan hoeft u geen jaarrekening op te stellen en te deponeren. Voor andere rechtsvormen zoals een Besloten vennootschap (BV) of Coöperatie is dit wel verplicht. Neem vrijblijvend contact met ons op!

Accountantskantoor Dordrecht Niehof van der Meulen

Niehof van der Meulen
Accountants & Belastingadviseurs

Burgemeester de Raadtsingel 27
3311 JG Dordrecht
Telefoon: 078 6 142 466

Kamer van Koophandel: 23083451
Lid van SRA

Een jaarrekening opstellen: hoe gaat dat?

Het bestuur van de onderneming is verplicht om de jaarrekening op te maken. Dit moet binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar gebeuren. Het is eventueel mogelijk om deze termijn met maximaal 5 maanden te verlengen. Hetzelfde geldt ook voor het jaarverslag. De opgemaakte jaarrekening moet door alle bestuurders en commissarissen ondertekend worden. Ontbreekt er een handtekening? Dan moet hiervan altijd de reden vermeld worden.

Een jaarrekening bestaat onder andere uit de balans, winst- en verliesrekening en de toelichting. De jaarrekening heeft als functie om inzicht te geven in het vermogen en resultaat van de onderneming. Daarnaast geeft de jaarrekening inzicht in het financieel vermogen maar ook de liquiditeit van de onderneming.

Een jaarverslag of jaarrekening voor een kleine B.V. bevat globaal benomen de onderstaande elementen:

  • De producten van de onderneming en de ontwikkeling op de markt van die producten;
  • De financieel-economische ontwikkeling;
  • Gerealiseerde investeringen;
  • Het personeelsbeleid;
  • Onderzoek en ontwikkeling en de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren.

Kosten jaarrekening kleine BV – Contact

Neem via onderstaande button vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden en de kosten. Samen met u gaan we om de tafel en komen zo tot een financieel plaatje. Bij Niehof van der Meulen stellen wij kwaliteitseisen aan onze dienstverlening.

1 + 4 =

Interesse in een vrijblijvend gesprek?
Neem contact met ons op.