078-6142466
Selecteer een pagina

Tussentijdse verslaggeving

Verslaggeving

Het tijdig opleveren van een foutloze jaarrekening is iets wat een ondernemer van zijn accountant verwacht. Hier stopt uw verwachtingspatroon echter niet. Van minimaal even groot en misschien wel van veel groter belang is de pro-actieve tussentijdse verslaggeving en de daaraan gekoppelde advisering. Uiteraard zal niet iedere ondernemer behoefte hebben aan tussentijdse verslaggeving, advisering en begeleiding. Wij constateren echter dat een steeds groter wordende groep deze dienstverlening als zeer positief ervaart en een toegevoegde waarde is naast de traditionele jaarrekening.

Tussentijdse cijfers

U kunt bij ons kantoor naar uw eigen inzicht een pakket aan producten afnemen. Heeft u behoefte aan tussentijdse verslaggeving dan kunt u er op rekenen dat binnen 30 dagen na afloop van de verslagperiode (bijvoorbeeld een kwartaal) de tussentijdse cijfers gereed zijn om met u te worden doorgenomen.

Interesse in een vrijblijvend gesprek?
Neem contact met ons op.