078-6142466

Jaarrapport

In een jaarrapport geeft het bestuur van een onderneming een overzicht van het betreffende jaar. Hierbij komt vaak een financiële verantwoording kijken, waarin het bestuur de jaarcijfers toelicht. Het jaarrapport is een jaarlijkse verplichting voor ondernemingen. Het kan worden gezien als een middel om terug te kijken naar het afgelopen jaar een vooruit te blikken naar de toekomst.

Heeft u hulp nodig bij het maken van een jaarrapport? Neem dan contact met ons op.

Welke onderdelen kent een jaarrapport?

Een jaarrapport kent drie onderdelen: een jaarrekening, jaarverslag en overige gegevens. Wij lichten alle onderdelen voor u toe:

  • Jaarrekening: dit is vaak het belangrijkste onderdeel van het rapport. Hierin komen de balans en winst- en verliesrekening aan bod. Tevens wordt er een toelichting gegeven op deze cijfers;
  • Jaarverslag: in dit onderdeel brengt het bestuur van een onderneming verslag uit over het betreffende jaar. Het bestuur ligt toe waarom bepaalde stappen zijn gezet en hoe bepaalde cijfers tot stand zijn gekomen;
  • Overige gegevens: in het laatste onderdeel staan, zoals de naam al zegt, alle overige gegevens die van belang zijn. Hierbij gaat het onder andere om de accountantsverklaring, gebeurtenissen na de balansdatum met financiële gevolgen en het voorstel voor resultaatverdeling.
Accountantskantoor Dordrecht Niehof van der Meulen

Niehof van der Meulen
Accountants & Belastingadviseurs

Burgemeester de Raadtsingel 27
3311 JG Dordrecht
Telefoon: 078 6 142 466

Kamer van Koophandel: 23083451
Lid van SRA

Jaarrapport – Contact

Heeft u nog vragen rondom het jaarrapport of andere financiële aspecten? Of wilt u uw administratie geheel of deels uitbesteden? Neem dan contact met ons op. Een van onze specialisten zal u te woord staan.

Interesse in een vrijblijvend gesprek?
Neem contact met ons op.