078-6142466

Financiering onderneming

Overnametraject

Bijna ieder overnametraject wordt gekenmerkt door de aard en de wijze van financiering van de koopsom. Veelal wordt ervoor gekozen om de koopsom te financieren met vreemd vermogen. Ook bestaande ondernemingen kunnen door diverse oorzaken op een bepaald moment tegen kredietbehoefte aanlopen. Deze behoefte kan veroorzaakt worden door een tijdelijke verliessituatie, een snelle groei van de onderneming of door een investeringsbehoefte.

Financieringsvraagstukken

Bij financieringsvraagstukken verzorgen wij een financieel plan om de financiering te kunnen realiseren. Dit financieel plan bestaat uit een balans, winst en verliesprognose, een liquiditeitsprognose voorzien van toelichtingen en gekozen uitgangspunten.

Voorts zullen wij met u overleggen op welke wijze de financiering het best vormgegeven kan worden en welke alternatieve financieringsmogelijkheden er naast de bank er wellicht voor u bestaan.

Interesse in een vrijblijvend gesprek?
Neem contact met ons op.