Over ons

Button_Niehof_van_der_MeulenWij hebben in de afgelopen jaren bewust gekozen om ons als klein zelfstandig kantoor te positioneren. Deze keuze hebben wij gemaakt omdat wij van mening zijn dat:

•   wij onze dienstverlening zodoende betaalbaar kunnen houden vanwege beperkte overheadkosten;

•   wij door korte communicatielijnen en vaste aanspreekpunten binnen onze organisatie in staat zijn om snel in te spelen op vragen en wensen van onze klanten;

•   er binnen een kleine organisatie betere mogelijkheden zijn om informeel met elkaar om te gaan, iets wat vele van onze klanten weten te waarderen.

Als kantoor stellen wij bovendien echter hoge kwaliteitseisen aan onze dienstverlening.
Door onze aansluiting bij het landelijke kwaliteitsnetwerk van het SRA (www.SRA.nl) bieden wij de mogelijkheden en kennis van grotere kantoren met de persoonlijke aandacht en benadering van een kleiner kantoor. Wij slagen verder in het nastreven van onze kwaliteitseisen door:

•   het goede en hoge opleidingsniveau van onze medewerkers in combinatie met doorlopende/permanente educatie en scholing;

•   samenwerking met gerenommeerde partners op het gebied van complexe fiscale vraagstukken en de uitvoering van wettelijke controleopdrachten.

Onze filosofie is dat de klant echter te allen tijde bovenaan dient te staan. Onze medewerkers denken dan ook altijd actief met u mee in oplossingen om eventuele problemen achteraf voor te zijn!
fotoshoot NvdM4
Button_Niehof_van_der_Meulen